Nedir.Org *
admin

Uluslararası Rakamların Kabulü Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

20 Mayıs 1928’de kabul edilen 1288 numaralı kanun ile Türkiye’de 1 Haziran 1929 tarihinden itibaren uluslararası rakamların kullanılması mecburi hale geldi. Böylece Doğu Arap rakamları bırakılıp Latin rakamları kullanılmaya başladı. Rakamların değiştirilmesi, “harflerin değiştirilmesi” konusunu da gündeme getirdi.

Uluslararası Rakamların Kabulü
BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN
(ULUSLARARASI RAKAMLARIN KABULU HAKKINDA YASA)

Kanun Numarası : 1288
Kabul Tarihi : 20/5/1928
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/5/1928
Sayı : 900
Yayımlandığı Düstur :
Tertip : 3
Cilt : 9
Sayfa : 610
Madde 1 – Devlet, vilayet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmi devair ve müessesatın bilümum muamelatı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların kullanılması mecburidir. İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbikını en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine Hükümet mezundur.
Madde 2 – Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.
Madde 3 – Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Uluslararası Rakamların Kabulü Resimleri

Uluslararası Rakamların Kabulü Sunumları

Uluslararası Rakamların Kabulü Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Uluslararası Rakamların Kabulü Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin